Sord Files

DiskJméno CP/MJméno SordFromSizeStartPopis
10RUN .COM01000F000100Zavaděč systému Sord
10BASIC-I .SYS000020800000Basic - I
10DISPRT-L.BIDISPRT.LR738303770000Disassembler pro tiskarnu
10DATA-LR .VMDATA.LR R000026000000pomocny soubor dat
10DISPRTLR.BIdisprt.lr73830FBB0000vlastní program
10PLACHET-.BIPLACHET.738305970000Demonstrace sprajtů
10PRESYPAC.BIPRESYPACI73830ABF0000Presýpací hodiny
10ZVUKY-BI.BIZvuky.BI7383074B0000Demonstrace zvuk-v BI
10KECKA .BIKECKA738300C80000Převod textu na hlas
10KECKA .CMkecka780103560000rutina ve strojáku
10ANGLINA .BIanglina738304060000Výuka angličtiny
10ANGLINA1.BIanglina173830A870000vlastní program
10SLOVNIK .VMslovnik000015110000slovíčka
10KOMENT-2.BIKOMENT-2738305ED0000
10KOMENT1 .BIkoment173830AAD0000vlastní program
10MONS-3 .BIMONS 3738300A40000Monitor pro m5
10MONS-3 .VMmons 3000020000000strojový kód
10LOADMONS.CMLOADMONS715F003D0000zavaděč kódu
10POCITACE.BIPOCITACE738304340000Popis počítače Sord
10POCITACE.VMpocitace00001AF10000data popisu
102-POC .BI2*poc738307900000vlastní program
10MONITORY.BIMONITORY7383090F0000Monitor paměti
10DISASYSU.BIDISASYSUB7383039B0000Disassembler se subrutinami
10DATA .VMDATA000029D10000data překladače a proměnné
10PROGRAM .BIPROGRAM73830A5C0000vlastní program
10EXPERT .BIEXPERT738305CC0000Jednoduch expertní program
10EXDATA .VMEXDATA0000012E0000a data pro něj
10EXDATA2 .VMEXDATA0000012E0000další data
10EXPERT- .BIEXPERT*738306160000Vylepšený expertní program
10EXDATA- .VMEXDATA*000000EB0000a data pro něj
10RUN---00.BIRUN738301BA0000Spouštěč programů z disku
10Z-80-1 .BIZ.80.17383099C0000Popis instrukcí Z-80
10Z-80-1 .VMz,80,1000040000000a jejich texty
10Z-80-2 .BIZ.80.27383095F0000druhé pokračování
10Z-80-2 .VMz,80,2000040000000a jeho texty
10Z-80-3 .BIZ.80.37383023B0000třetí pokračování
10Z-80-3 .VMz,80,3000025310000a jeho texty
10Z-80-4 .BIZ.80.47383044D0000závěrečný díl
10Z-80-4 .VMz,80,4000024710000a jeho texty
10MONBI .BIMONBI738309707300Monitor paměti
10RST-7-RE.BIRST 7.REG738301C60000Výpis registrů při RST
10CAS&32 .BICAS&32738301B40000
10TEST-5-B.BITEST.5.BI7383067B0000Test paměti 512 kB
10S-HLAV .BIS-HLAV73830A5E0000Seznam hlaviček v BI
10CTRLP .BICTRLP738306AD0000Seznam řídících kódů m5
10PCTRL .BIPCTRL7383042D0000Seznam řídících kódů CP-M
10PIS .BIpis738301890000Výstup na obrazovku
10PIS# .BIpis#7383017F0000Výstup na tiskárnu
10SPECTRUM.BISPECTRUM+738306E70000Snímání nahrávek ZX SPECTRA
10SPECTRU+.BIspectrum+738307560000vlastní program
10POMPGSP .BIPOMPGSP738309670000Tvorba sprajtů
10TEST-MGF.BITEST MGF7383014E0000Test rychlosti MGF
10ZDROJAKR.BIZDROJAKLR738305510000Tvorba zdrojáku s LBL
10DATALR .VMDATA.LR000026000000data překladače
10ZDROJAKL.BIzdrojaklr7383124B0000vlastní program
10HLEDEJ .BIHLEDEJ738302640000Hledání kódů v paměti
10KRESBA .BIkresba738307F60000Kreslení po obrazovce
10CDIR-1 .BICDIR-1738307E60000Hlavičkář pro kazety
10CDIR-2 .BICDIR-2738309CA0000vlastní program
10SONIC/2 .VMSONIC/2000006F80000a jeho data
10HEADER .BIHEADER738304330000Hlavičkář pro kazety
10KODOVANI.BIkodovani738302180000Kódování textu
10VRAMTEST.BIvramtest738302EC0000Test paměti VRAM
10BENCHMAR.BIBENCHMARK73830CA20000Test rychlosti počítače
10TITULKY .BITITULKY738306480000Tvorba titulků
10GRAFIKA .BIGRAFIKA738306320000Tvorba obrázků
10DUHADIS .BIDUHAdis738311910000Disasembler pro pgm DUHA
10DU-DIS-D.VMDU.dis.DT0000165C0000data překladače
10MSX-TOOL.BIMSX-TOOL17383027AAB00Nastavení MSX
10MSX-TOOL.CMmsx-tool1AB000500AB00a jeho data
10MSX-FUNC.BIMSX-FUNC73830273AB00Nastaveni FUNC tlačítek
10PISANIE .BIPISANIE73830A120000Psaní po obrazovce
10ASM-I808.CMASM-I8080000000020000Asembler pro 8080
10NAI80-TS.CMNAI80.tsw7F00085B0000Návod na asembler Tasword
10AI80-MEN.BIAI80.Menu7383038D0000Menu pro ASM
10AI80-LOD.BIAI80.Lodr738301A90000Zavaděč ASM
10AI8080-8.CMAI8080.87800020000000Vlastní ASM
10HELP1-SF.CMHELP1.SFA40002940000
10NAVOD-CO.CMNAVOD.COMA40049450000
10NAV-ASM8.CMNAV.ASM80A4001FFE0000Návod na EDTASM
10FUNCKEY .CMFUNCKEYA30000FC0000Definice FUNC tlačítek
10FUNCK-TF.CMFUNCK.TFA40007350000Definiční soubor
10VRM-TEST.BIVRM-TEST738301EA0000Test paměti VRAM
10Z-80 .BIZ-80 t738309D60000Integrovaný popis Z-80
10VMTEXT .VMVMtext000040000000jeho data ve VRAM
10CMTEXT .CMCMtext90006DB10000a v RAM
10Z+80 .BIz+80738312900000vlastní program
10RUTINA .BIRUTINA738301700000Demonstrace rutin
10RUTINA .CMrutina7B0003E10000a její strojový kód
10MAXIM .BImaxim738304030000Zvětšení písma v BI
10MAXIM .CMMAXIMFDFD00012BFD00Zvětšení písma ve str. kódu
10DEF-OVLA.BIdef.ovlad738303760000Definice FUNC tlačítek
10PATKY .BIPATKY738301EEF480Statistika pátků v čase
10ZAVODY .BIZAVODY7383041DF480Hodnocení plaveckých závodů
10DISS .BIDISS7383012F0000Disassembler
10TABULKA .VMTABULKA000010020000jeho data
10PROGDISS.BIPROGDISS738306E50000a vlastní program
10UCENI .BIUCENI7383078B0000Výukový program
10MATEJ-1 .VMmatej-13C0001A00000data pro matematiku 1
10MATEJ-2 .BImatej-273830A4B0000a vlastní program
10CTENI .BICTENI738303DF0000Výukový program pro čtení
10SLABIKY .BISLABIKY7383030E0000a jeho data
10KNIHOVNA.BIKNIHOVNA738305260000Seznam knih
10KNIHOVNA.VMknihovna00001F490000a její data
10S-H .BIS-H738308C00000Hlavičkář v BI
10SEZNAM .VMseznam0000039A0000a jeho data
10STCHR .BISTCHR7383073D0000Tvorba znaků
10DUHATEXT.BIDuhaText738301A30000Editorasembler DUHA
10DUHA4C00.BIDUHA4C004C001D2A0000vlastní program
10TAB+/- .VMtab+/-000013890000a jeho data
10SLOVICKA.BISLOVICKA738303FD0000Výukový program
10RUN---00.VMRUN380001610000Spouštěč programů z disku
Programy pro CP/M Sord-m5
10PW .COM01003B000100Kopírovací program pro CP/M
11M80 .COM010050000100Makro Assembler
11L80 .COM01002A000100Linker
11WM .COM010026000100Word Master, textový editor
11WM .HLP00000D800000a jeho nápověda
11S .COM010005000100Submit, zpracování dávek
11M .SUB000001800000Dávka pro SUBMIT
11RUN .COM01000F000100Zavaděč systému m5
11BASIC-I .SYS000020800000Basic - I
11RUTDIR .CMRUTDIRF5910384F6F0Přímý přístup do paměti
11TSU .MAC00001A800000Zdroj k Debugeru
11ASU .MAC000036000000Zdroj k Assembleru
11DSU .MAC00002E000000Zdroj k Disassembleru
11SUP .MAC000027800000Zdroj k pro Supertools
11SUP .CMSUPRTOOLSE8001553E800Strojový kód Supertools
11GENHEX .VMGENHEX200010000000Generátor Hexakódů
11RUDIKD6F.CMRudikD6F0D59103850000Přímý přístup do paměti
13SOU .CMD000002000000zkouška programu dBASE II
13ST .$$$000000000000submitový zbytek
13VY .$$$000000000000submitový zbytek
14RAL .MAC00001A800000Zdroják pro Rally
14RAL1 .MAC000027000000a jeho 1 include
14RAL2 .MAC00002D000000a 2 include soubor
14ARDF31 .MAC000026000000Zdroják pro ARDF
14RAL .CMRALYE1.1E5621342ED5CStroj. kód Rally
14REL .MAC000015800000Zdroják pro Relye
14REL1 .MAC000027000000a jeho 1 include
14REL2 .MAC000035000000a 2 include soubor
14REL .CMRALYE1.1E6851336ED5CStrojový kód
14TEXAN .MAC000001800000Zdrojový kód
14O80 .BAK000008000000Záložní soubor
14KEY .KEY000000800000Definice FUNC key
14DB .COM01004C000100dBASE-II
14DBASE .COM01004C000100dBASE II
14DBASEOVR.COM01009D000100její rutiny
14TLIST .COM01003C000100Tiskový výstup pro TURBO
14TURBO .COM010079000100Turbo - Pascal
14WM .COM010026000100Word Master
14WS .COM010080000100Word Star
14WSTEST .LST000011000000a jeho soubor
14TURBO .MSG000006000000Nápověda pro Turbo Pascal
14TURBO .OVR000005000000rutiny Turbo Pascalu
14WSMSGS .OVR00006D000000Nápověda pro Wordstar
14WSOVLY1 .OVR000085000000rutiny Wordstaru
14WSTLST .OVR00001E000000rutiny Wordstaru
14WSTNS2 .OVR000085000000rutiny Wordstaru
14WSTXT .OVR00006C800000rutiny Wordstaru
14MP .COM010042000100Multiplan
14MP80 .000019000000data pro něj
14MP .COD0000AC000000a jeho rutiny
14USQ .COM010004000100Dekomprimace
14TINST .DTA00000C000000Instal. data Turbo Pascalu
14MP .HLP0000A7000000Nápověda pro Multiplan
14TABULKA .LST000004000000data pro Multiplan
14MAILMRGE.OVR000010000000
14DBASEMSG.TXT0000C6800000
14TAPE .COM01000A000100Kopírka CP/M - MGF
14PW .COM01003B000100Kopírka pro CP/M
14DIRAR .COM010044800100Hlavičkář pro disk
14XDIRAR .COM010041800100SORT pro DIRAR
14OLD .COM010006800100Zavaděč SYS programů
14PIP .COM01001D000100Kopírka pro CP/M
14RUN .COM01000F000100Zavaděč systému m5
14DATUM .CMD000001800000Program dB
14MSPARA .CMD000002000000Program pro dBASI
14KUK .DBF000012000000Databáze
14O80 .MAC000031800000Zdroják pro 80 znaků/řádek
14O80 .COM010008000100Program 80 znaků/řádek
14O81 .COM010004800100 dtto
16TSU .MAC00001A800000Zdroj k Debugeru
16ASU .MAC000036000000Zdroj k Assembleru
16DSU .MAC00002E000000Zdroj k Disassembleru
16SUP .MAC000028000000Zdroj k pro Supertools
16SUP .CMSUPRTOOLSE8001556E800Program Suprtools
16GENHEX .VMGENHEX200010000000Gener tor Hexakódu
16INWORDCX.MLINWORDCSXEC5511A4F526Textový editor pro XY jedn.
16TOLNAV .CMTOLnav7D006BF40000Návod na Supertools
16ASU .MAS000036000000Assembler pro Supertools
16DSU .MAS00002E000000Disasembler Supertolsu
16L80 .COM01002A000100Linker
16M .SUB000001800000Dávkový soubor
16M80 .COM010050000100Makro Assembler
16PW .COM01003B000100Kopírka pro CP/M
16S .COM010005000100SUBMIT, zpracování dávek
16SUP .MAS000028000000Zdrojak pro Supertools
16TSU .MAS00001A800000a jeho Debuger
16VIN .CMVINDOWSE80010C40000Program Vindows
16VIN .MAC00000A000000Zdroják pro Vindows
16WM .COM010026000100Word Master
16WM .HLP00000D800000a jeho nápověda
16TP .SUB000000800000Dávkový soubor
17DK .COM010005800100Define Key
17EXIST .COM010001000100Kontrola prázdnosti disku
17L80 .COM01002A000100Linker
17M80 .COM010050000100Makro Assembler
17OLD .COM010006800100Zavaděč SYS programů
17PW .COM01003B000100Kopírka pro CP/M
17RUN .COM01000F000100Zavaděč systému m5
17S .COM010005000100SUBMIT, zpracování dávek
17TAPE .COM01000A000100Kopírka CP/M - MGF
17WM .COM010026000100Word Master
17WM .HLP00000D800000a jeho nápověda
17ASM .KEY000001800000Definice FUNC pro Assembler
17FUNC .KEY000001800000Definice FUNC pro POWER
17CM .SUB000001800000Dávkový soubor
17M .SUB000001800000Dávkový soubor
17S .SUB000001800000Dávkový soubor
18PW .COM01003B000100Kopírka pro CP/M
18FORMAT .COM010007800100Formátování disket 360 kB
18FORMAT2 .COM010008800100Form tování disket 780 kB
18FI .COM01000D000100Nastavení formátu jednotky
18ADPS .FMT000003000000Definice formátu jednotky
18ALPHA .FMT000003800000Definice formátu jednotky
18BOND .FMT000003800000Definice formátu jednotky
18EURO .FMT000003800000Definice formátu jednotky
18HEATH .FMT000003800000Definice formátu jednotky
18IBMCP86S.FMT000003800000Definice formátu jednotky
18KAYPROII.FMT000003800000Definice formátu jednotky
18LABAJ4S .FMT000003800000Definice formátu jednotky
18LABAJ8D .FMT000007000000Definice formátu jednotky
18MCCPM .FMT000003800000Definice formátu jednotky
18MCCPM3 .FMT000003000000Definice formátu jednotky
18RENTIKI .FMT000003000000Definice formátu jednotky
18ROBOT .FMT000003000000Definice formátu jednotky
18SIEMENS .FMT000003800000Definice formátu jednotky
18OLD .COM010006000100Zavaděč SYS programů
18TAPE .COM010009000100Kopírka CP/M - MGF
18RUN .COM01000B000100Zavaděč systému m5
18BASIC-F .SYS000050800000Basic - F
18BASIC-G .SYS000040800000Basic - G
18BASIC-I .SYS000020800000Basic - I
18FALC .SYS000040800000Tabulkový kalkulátor
18MSX .SYS000080800000Basic - MSX
18WM .COM010026000100Word Master
18WM .HLP00000C000000a jeho nápověda
18M80 .COM010050000100Makro Assembler
18L80 .COM01002A000100Linker
18L83 .COM01002A000100
18LIB .COM010012800100Knihovník
18LINKMT .COM01002D000100
18MLOAD .COM01000B800100Zavaděč hexakódu
18MON80S .COM010007000100Debuger
18MSID .COM01002D000100Debuger
18PIP .COM01001D000100Kopírka pro CP/M
18SH .COM010026000100SHELL přesměrování
18SHOW .COM010003000100Výpis obsahu diskety
18SHSAVE .COM010004000100Uložení nastavení pro SHELL
18STAT .COM010015000100Výpis prostoru na disketě
18SUBMIT .COM010005000100Zpracování dávek
18XSUB .COM010003000100Přesměrování při zprac. dáve
18CREF .COM010010000100Cross Referenc
18DEL .COM010009000100Mazání souborů
18DISZILOG.COM010021000100Disassembler
18DK .COM010005800100Define Key
18DUMP .COM010004000100Výpis paměti
18ED .COM01001A000100Textový editor
18EDIT .COM010026000100Textový editor
18EXIST .COM010001000100Test prázdnosti disku
18GEN80 .COM01002B000100Assembler
18GENHEX .COM010008000100Generátor Hexa Kódu
18HIPASCAL.COM010052000100Pascal od Hisoft
18VER .COM010010000100Ověření souborů
18ZSID .COM010028000100Debuger
18DEFAULT .KEY000000800000Nastavení FUNC tlačítek
18STARTUP .SUB000002000000Dávkový soubor
18LIST .COM01000C800100Výpis obsahu diskety
18SQ .COM010046800100Komprimační program
18STOP .COM010001000100Zastavení dávky
18SH .OVR000027000000SHELL
18TG .COM01005A000100
18USQ .COM010007800100Dekomprimační program
18*BOOT* .CA000001800000Zavaděč systému
18*BOOTU* .CA000001000000Zavaděč systému
18BFD .COM01001F000100Basic - F a Basic - G
18BG .COM010042000100Basic - G
18BI .COM010021000100Basic - I
18FALC .COM010042000100Tabulkov kalkulátor
18GAME .COM010001000100Zavadě her od Brychty
18MSX .COM010081000100Basic - MSX
18PDESIGNE.COM010044000100Tvorba obrázků
18FORTH .BFFORTH77F202420000Jazyk FORTH
18FORTH602.CMFORTH602800023060000a jeho strojový kód
18BIOR .COM01002C800100Biorytmy pro CP/M
19PW .COM01003B000100Kopírka pro CP/M
19ZBASIC .COM010060000100Basic pro CP/M
19MP .COM010042000100Multiplan
19ZBASIC .HLP000083000000Basic - Z pro CP/M
19DB .COM00004C000000dBASE II
19SH .COM010026000100SHELL
19SHSAVE .COM010004000100Uložení nastavení pro SHELL
19TURBO .COM010079000100Turbo Pascal
19PRINT .COM010029800100Výstup Turbo na tiskárnu
19TURBO-1 .DOC0000D0000000Popis Turbo, komprimovaný
19MP .HLP0000A7000000Nápověda pro Multiplan
19TURBO .MSG000006000000Nápověda pro Turbo Pascal
19SH .OVR000027000000Rutiny pro SHELL
19TURBO .OVR000005000000Rutiny pro Turbo Pascal
19GRAFIKA .PAS000056800000Ukázkový program v Pascalu
19MP40 .000019000000data pro Multiplan
19MP80 .000019000000data pro Multiplan
19MP .COD0000AC000000rutiny pro Multiplan
19DBASE .COM00004C000000dBASE II
19DBASEOVR.COM00009D000000rutiny pro dBASE II
19TURBO-2 .DOC0000C2800000Popis Turbo, komprimovaný
19DBASEMSG.TXT0000C6800000Nápověda pro dBASE II
19CODE .TXT000003800000
19SMARTKEY.DOC000063800000Data pro SMARTKEY
19POWER .COM01003A000100Kopírka pro CP/M
19TINST .COM010064000100Instalace Turbo Pascalu
19TINST .DTA000002000000data pro instalaci
19TINST .MSG000010000000a nápověda
19FIXKEY .COM010043000100Dynamická definice kláves
19SMARTKEY.COM010010000100a její ovladač
19OLD .COM010006000100Zavaděč programů SYS
19RUN .COM01000B000100Zavaděč systému m5
19TAPE .COM010009000100Kopírka CP/M - MGF

cs_CZCzech